Pomůcky:
Thorovo kladivo hraje důležitou roli v Thor - blót, představuje silnou obranu a ochranu. Pro ceremonii může postačit Thorovo kladivo - amulet, ale ideální je dostatečná velikost specifického provedení, působivě vyřezané ze dřeva jakožto přirozeného materiálu a s vyrytou runou Thora (Thurisaz).
Picí roh ztělesňuje dar úrodných luk pro obětování. Představuje nápoj s božskou silou a jako prostředek přenosu této energie na účastníky rituálu. Přirozený roh je velmi vhodný, ale jiná nádoba může být náhradou, jestliže není možná předcházející varianta.
Mísa je součástí rohu s medovinou. Nemusí být nějak zvláštní. Medovina v ní zůstávající po ukončení obřadu má být poctěním Zemi - vrácena.
Větvička neopadavého jehličnanu představuje živoucí sílu s božskou silou. Nežli větvičku odřízneme, zeptáme se stromu na povolení a řekneme mu účel. Po blótu větvičku vrátíme zpět do země, aby zůstala součástí stromu.
Oltář je snad nejlepší z kamene - monolitu, umístěného v lese, ale z nedostatku můžeme použít desku či bednu zahalenou tkaninou z přírodního materiálu.
Medovina může pocházet z obchodu nebo ještě lepší je si ji vyrobit. Můžeme použít i jinou kvasnicovou tekutinu.Můj email