O tom, jak Ásové získali medovinu se praví tento příběh: Ódin se vydal z domova a přišel k místu, kde kosilo devět otroků trávu. Zeptal se jich, jestli chtějí, aby jim nabrousil kosy. Oni že ano. I vytáhne z opasku brousek a kosy nabrousí a sekáčům hned připadá, že se jim teď seče mnohem lépe, a že by prý brousek odkoupili. Ódin jim řekne cenu: kdo chce koupit, musí patřičně zaplatit. Všichni byli svolní a jen, aby jim ho prodal. Ódin však vyhodil brousek do vzduchu, a jak jej všichni chtěli opřekot chytit, podřezali si navzájem kosami hrdla. Ódin se odebral na noc k obrovi, který se jmenoval Baugi a byl Suttungův bratr, Baugi si stěžoval, že se mu zle hospodaří, poněvadž jeho devět otroků se navzájem zabilo a on neví, kde vzít lidi na práci. Ódin se před ním nazýval Bölverk, Nabídl se, že bude pro Baugiho pracovat za devět mužů, a jako mzdu žádal, aby se směl napít Suttungovy medoviny, Baugi řekl, že o medovině sám nerozhoduje a že Suttung ji chce mít jenom pro sebe, ale slíbil, že k němu s Bölverkem půjde a zkusí ji získat, Po celé léto pracoval Bölverk pro Baugiho za devět mužů, a když přišla zima, žádal mzdu. I vydali se spolu k Suttungovi, Baugi oznámil svému bratru, na jaké mzdě se s Bölverkem dohodli, ale Suttung rázně odmítl vydat byť jedinou kapku medoviny. Bölverk tedy Baugimu řekl, že musí zkusit získat medovinu lstí, a Baugi byl svolný. Tu vytáhl Bölverk nebozez, jenž se nazývá Rati, a vyzval Baugiho, aby navrtal skálu a zkusil, jestli je nebozez dost ostrý. Baugi to udělal a oznámil mu, že skála je provrtaná. I foukl Bölverk do otvoru a z toho se na něj vyvalil kamenný prach. Tak zjistil, že ho chtěl Baugi oklamat. Poručil mu, aby skálu provrtal naskrz, Baugi tedy vrtal znovu, a když Bölverk foukl do otvoru podruhé, vlétl prach dovnitř. Nato se Bölverk proměnil v hada a vlezl do otvoru. Baugi za ním zarazil nebozez, ale hada minul. Bölverk se dostal až na místo, kde byla Gunnlöd, a po tři noci s ní ležel. Ona mu potom dovolila třikrát se napít medoviny. Prvním douškem vypil celý Ódreri, druhým Bodn a třetím Són, čímž získal všechnu medovinu. Poté se proměnil v orla a odletěl, co nejrychleji mohl. Když Suttung spatřil letícího orla, vzal na sebe své orlí roucho a letěl za ním. Ásové viděli, že se Ódin vrací, i postavili na nádvoří své soudky. A když Ódin doletěl nad Ásgard, vyvrhl medovinu do těchto soudků. Ale poněvadž Suttung byl už tak blízko, že ho málem dostihl, vypustil něco medoviny zadem, a o tu se nikdo nepostaral. Mohl si ji vzít každý, kdo chtěl, a my ji nazýváme přídělem daremných básníků. Kdežto Suttongovu medovinu dal Ódin Ásům a těm, kdo básnit umějí. Proto nazýváme básnictví kořistí Ódina či jeho nálezem a nápojem i jeho darem a nápojem Ásů.

OBCHODY S MEDOVINOU:
Prodej medoviny - Tři druhy medoviny.
Prodej medoviny - Mnoho druhů medoviny.
Prodej medoviny - Další druhy medovin, přírodní nevyjímaje.
Prodej medoviny - Zde se můžete dobrat také k nákupu různých druhů medovin.

VÝROBA A DALŠÍ VĚCI:
Medovina - Velmi klvalitní slovenské stránky o medovině a vše, co s ní souvisí.
Ovocná medovina - Návod na přípravu.
Navod - Jakási diskuse o připravě medoviny.


Můj email