Píseň o Vaftrúdnim

      Ódin:
        "Radu mi, Friggo, dej,
        když rád bych teď jel
        vyhledat Vaftrúdna!
        O moudrosti ryzí
        přestarých run
        mluvit chci s chytrým obrem."

     Frigg:
        "Podržet bych si
        přála vojsk vládce
        zde v bytě bohů,
        neb žádný obr
        naživu není
        velký jak Vaftrúdni."

      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        věčné jsem vyzkoušel bohy.
        Nyní chci vědět,
        jak Vaftrúdni vládne
        v své slavné síni.

     Frigg:
        "Zdar tvé cestě,
        návratu zdar!
        Zdar cíli tvé cesty!
        Sílu měj ducha,
        až, otče světa,
        se slovy s obrem utkáš."

        Vydal se Ódin,
        aby si ověřil
        moudrost obrovy mysli.
        Když síně Ímova
        otce dosáh,
        dovnitř tam Ygg ihned vkročil.

      Ódin:
        "Zdar tobě, Vaftrúdni,
        v tvou síň jsem vešel,
        bych tebe samého spatřil;
        vědět musím,
        zda moudrý jsi
        a o všem zpraven, obře!"

   Vaftrúdni:
        "Který to muž
        v mé vlastní síni
        se na mne s otázkou obrací?
        Nikdy se odtud
        nedostaneš,
        nemáš-li větší vědomosti."

      Ódin:
        "Gagnrád se jmenuji,
        z daleka jdu,
        žíznivý do tvých síní spěchám.
        Vlídného pohoštění
        potřebuji,
        a oddechu u tebe, obře!"

   Vaftrúdni:
        "Proč, Gagnráde,
        na prahu stojíš?
        Pojď sednout si v síň !
        Pak vyzkoušet můžeme,
        kdo více ví,
        host či tulova hlava."

      Ódin:
        "Muž bez majetku
        když k boháči přijde,
        ať mluví málo, nebo ať mlčí!
        Příliš řečí
        přinese škodu
        muži u mrazivého obra."

   Vaftrúdni:
        "Pověz mi, Gagnráde,
        když pokoušet chceš,
        svůj, odvážný, osud:
        jak kůň se jmenuje,
        který každý den přináší
        lidem líbezné světlo?"

     Ódin :
        "Skinfaxi je kůň,
        který každý den přináší
        lidem líbezné světlo.
        Nejrychlejším se zdá
        na koni rekům
        stále září hříva hřebci."

   Vaftrúdni:
        "Pověz mi, Gagnráde,
        když pokoušet chceš,
        svůj, odvážný, osud,
        jméno oře,
        který od východu
        bohům noc nese."

      Ódin:
        "Hrímfaxi nese
        temnou noc
        vládcům všech věků.
        Pěna z jeho pysků
        padá do údolí,
        odtud je ranní rosa."

   Vaftrúdni:
        "Pověz mi, Gagnráde,
        když pokoušet chceš,
        svůj, odvážný, osud,
        jméno řeky,
        která říši dělí
        obrů a blažených bohů."

      Ódin:
        "Ifing je řeka,
        která říši dělí
        obrů a blažených bohů;
        volně poteče
        po věčné časy
        nikdy nezamrzne."

   Vaftrúdni:
        "Pověz mi, Gagnráde,
        když pokoušet chceš,
        svůj, odvážný, osud;
        jméno valu,
        na němž válčit bude
        Surt se světlými bohy."

      Ódin:
        "Vigríd je val,
        na němž válčit bude
        Surt se světlými bohy.
        Sto měří mil
        každým směrem;
        takový je jim vyhrazen val."

   Vaftrúdni:
        "Moudrý jsi, hosti,
        k mému pojď stolci,
        sjednejme smlouvu.
        Hlava je sázkou
        v této síni
        pro naši moudrost, muži!"

      Ódin:
        "Pověz mi za prvé,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        odkud země se vzala
        a obloha nebes,
        přemoudrý obře!"

   Vaftrúdni:
       "Z Ymiho masa
        zem je uhnětena
        a z kostí skály,
        obloha z lebky
        mrazivého obra
        a z potu vlny vod."

      Ódin:
        "Pověz mi za druhé,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        odkud měsíc přišel,
        který nad lidmi pluje,
        a zářivé světlo slunce?"

   Vaftrúdni:
        "Mundilferi má jméno,
        jenž zplodil měsíc
        i zářivé světlo slunce.
        Po nebi kráčejí
        každý den,
        by lidem čítaly čas."

      Ódin:
        "Pověz mi za třetí,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        odkud den přišel
        k dětem lidí
        a noc s novoluním?"

   Vaftrúdni:
        "Delling se jmenuje,
        jenž stvořil den,
        a noc je Nörviho dcerou;
        úplněk a novoluní
        určili bohové
        lidem k členění času."

      Ódin:
        "Za čtvrté pověz,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        odkud zima přišla
        a zářivé léto
        k blaženým bohům?"

   Vaftrúdni:
        "Vindsval se jmenuje
        vládce zimy
        a Svásud světlého léta

      Ódin:
        "Za páté pověz,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        kdo z Ásů žil
        či z Ymiho rodu
        první v dalekém pravěku?"

   Vaftrúdni:
        "Bezpočet zim
        před stvořením země
        byl Bergelmi zrozen.
        Trudgelmi ho
        tehdy zplodil,
        Aurgelmův olbřímí syn."

      Ódin:
        "Za šesté pověz,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        odkud Aurgelmi
        k synům obrů
        před věky přišel?"

   Vaftrúdni:
        "Z Élivágů kapaly
        kapky jedu,
        které se v obra obrátily;
        z něho vzešly
        všechny naše rody,
        proto svár stále vládne."

      Ódin:
        "Za sedmé pověz,
        postřeh-li máš,
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        jak děti zplodil
        silný obr,
        když neužil s obryní slasti?"

   Vaftrúdni:
        "Pod paždím obr,
        tak vypráví pověst,
        dostal s dědicem dceru.
        Noha s nohou mu
        nadělily
        sedmihlavého syna."

      Ódin:
        "Za osmé pověz,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš :
        cos v pravěku poznal,
        co první máš v paměti,
        přemoudrý obře !"

   Vaftrúdni:
        "V počátku zim
        před stvořením země
        byl Bergelmi zrozen.
        První má vzpomínka
        platí záchraně obra
        v člunu před potopou."

      Ódin:
        "Za deváté pověz,
        postřeh-li máš
        a všechno, Vaftrúdni, víš:
        odkud se vítr vzal,
        který nad mořem vane
        a nikdo ho nevidí?"

   Vaftrúdni:
        "Hraesvelg sedí,
        hrozný obr,
        jak orel při obzoru.
        Z jeho perutí se
        prudký vítr žene
        přes příbytky lidí."

      Ódin:
        "Za desáté odpověz,
        když o osudech bohů
        všech, Vaftrúdni, víš:
        odkud Njörd přišel
        k synům Ásů
        - nesčetným svatyním
        na světě vládne -
        ač mezi Ásy nevyrostl?"

   Vaftrúdni:
       "Žil ve Vanaheimu
        mezi moudrými vládci.
        V bohů rod rukojmím přišel.
        Na konci věků
        zas se však vrátí
        věrný Van k Vanům."

      Ódin:
        "Za jedenácté mi pověz,
        na které pláni
        denně dochází k boji,
        kde padlí se bijí,
        z bitvy odjíždějí
        a smířeni pak sedí spolu?"

   Vaftrúdni:
        "Na Ódinově pláni
        padlí bojovníci
        se bijí den co den;
        tam bojiště volí,
        z bitvy odjíždějí
        a smířeni pak sedí spolu."

      Ódin:
        "Za dvanácté odpověz,
        jak o osudech vládců
        všech, Vaftrúdni, víš,
        o runách obrů
        i věčných bohů
        pravdu jen pravíš,
        přemoudrý obře !"

   Vaftrúdni:
       O runách bohů
        a obrů všech
        pravdu jen pravím,
        neboť jsem všemi říšemi prošel,
        devíti říšemi
        až k Niflhelu,
        kde domov mají mrtví muži."

      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        mnoho se vyptával věčných vládců:
        kdo zbude z mužů,
        až strašná se přežene
        přes zemi zima?"

   Vaftrúdni:
        Líf a Líftrasi
        spasí v lese
        Hoddmímově svou hlavu.
        Ranní rosou si budou
        svlažovat rty
        odtud opět lidé vzejdou."

      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        mnoho se vyptával věčných vládců:
        odkud slunce
        na oblohu vzejde,
        když je přec zhoubný zhltl vlk?"

   Vaftrúdni:
        "Plavou dceru
        povije Alfrödul,
        než zhoubný ji zhltne vlk.
        Po matčiných
        pojede cestách,
        až zlé moci zahubí vládce."

      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        mnoho se vyptával věčných vládců:
        o moudrých děvách mi pověz,
        které nad mořem plují,
        nad vlnami vod."

   Vaftrúdni:
        Tři mocné družiny
        Mögtrasiho děv
        letí nad příbytky lidí;
        jediné dobré
        strážné duše,
        které skalní zplodili obři."

        
      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        mnoho se vyptával věčných vládců:
        kdo vládnout bude
        v říši bohů,
        až Surtova vyhasne výheň?"

   Vaftrúdni:
        "Vídar a Váli
        vládnout budou,
        až Surtova vyhasne výheň.
        Módi a Magni
        budou mlat třímat
        po Vingniho pádu."

      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        mnoho se vyptával věčných vládců:
        jaký osud
        Ódina stihne
        v posledním boji bohů?"

   Vaftrúdni:
        "Vlk zhltne
        vládce světa,
        Vídar však vykoná pomstu:
        hladnému chrtu
        roztrhne chřtán
        v bezohledném boji."

      Ódin:
        "Mnoho jsem prošel,
        prohlédl mnoho,
        mnoho se vyptával věčných vládců:
        co svěřil Ódin
        uchu svého syna,
        než ho hranice objala ohněm?"

   Vaftrúdni:
        "Nikdo neví,
        co jsi naposled
        do ucha svěřil svému synu.
        Zasvěcen smrti jsem mluvil
        o začátku věku
        a záhubě bohů.
        Nyní jsem vyměnil
        s Ódinem výroky:
        nikdo moudřejší nad tebe není."Můj email