Píseň o Rígovi

Ve starých pověstech se vypravuje, jak se jeden z Ásů, jménem Heimdall, vydal na cestu a putoval podél pobřeží, až přišel k jednomu dvorci a dal si jméno Ríg. Podle této pověsti je složena tato píseň:
 


        Za dávných časů
        dalekou cestou
        se ubíral šedivý,
        bojovný Ás,
        silný a rozumný,
        rozvážný Ríg.

        Přišel k domu
        s dveřmi dokořán,
        vstoupil dovnitř,
        oheň spatřil:
        dva staří manželé
        u krbu seděli
        v kroji po otcích,
        Ái a Edda.

        Ríg jim dal rád
        dobrou radu,
        doprostřed si sedl
        dlouhé síně,
        z každé strany měl
        jednoho z manželů.

        Chléb překynutý
        přinesla Edda,
        tuhý a těžký
        s tvrdými zrny.
        Na plochý stůl
        mísu položila
        s hustou jíchou
        hostu k jídlu.

        Ríg jim dal rád
        dobrou radu.
        Od stolu vstal pak
        a znaven šel spát,
        doprostřed si lehl
        tvrdého lože,
        z každé strany měl
        jednoho z manželů.

        Tak tam strávil
        tři noci s nimi,
        potom šel odtud
        prostřed cesty.
        Uběhlo devět
        měsíců dlouhých.

        Povila Edda
        pacholíka,
        z pramene vodou
        polila chlapce
        temné tváře.
        Trael dostal jméno.

        Pěkně rostl,
        prospíval dobře,
        až na rukou mu
        ztvrdla kůže,
        prsty ztloustly,
        naběhly paty,
        hřbet zhrbatěl,
        zhubly tváře.

        V mládí už začal
        užívat síly,
        houžví vázal
        haluze v otep,
        dříví nosil
        celý den domů.

        Od krav přišla
        křivonohá,
        s lýtky spálenými,
        ožehlá sluncem,
        s ohrnutým nosem
        otrokyně.

        Doprostřed světnice
        usedla dívka,
        vedle ní seděl
        syn hospodářův:
        šeptali spolu,
        stlali si postel
        otrok každý den
        s otrokyní.

        Plahočili se,
        plodili děti;
        jich jména jsou, myslím:
        Hreim a Mjósni,
        Lút a Vefsi,
        Leggjaldi, Fúlni,
        Drumb, Digraldi,
        Drött a Hösvi,
        Klur a Kleggi.
        Kopali borky,
        hnojili pole,
        stavěli ploty,
        pásli kozy,
        poklízeli svině.

        Jich dcery byly:
        Drumba a Kumba,
        Ökkvinkálfa
        a Arinnefja,
        Ysja a Ambótt,
        Eikintjasna,
        Tötrughypja
        a Trönubeina.
        Od nich pochází
        otroků rod.

        Ríg se pak dal
        rovnou cestou,
        až přišel k zavřené
        závorou síni.
        Uprostřed podlahy
        uvnitř plál oheň,
        muž s ženou tam
        mlčky pracovali.

        Muž sekyrou tesal
        vratidlo k stavu,
        vous měl přistřižen,
        vlas sčesán k čelu,
        košili těsnou;
        v koutě měli truhlu.

        Žena předla,
        točila přeslicí,
        rozpřáhla rámě,
        měřila přízi,
        se stuhou na hlavě,
        v halence hrudí,
        s šátkem kol krku,
        kasanou sukní.
        Afi a Amma
        obývali dům.

        Ríg jim dal rád
        dobrou radu
        ............
        ............

        ............

        ............
        ............
        od stolu vstal
        a znaven šel spát.
        Doprostřed si lehl
        měkkého lože,
        z každé strany měl
        jednoho z manželů.

        Tak tam strávil
        tři noci s nimi.
        Potom šel odtud
        prostřed cesty.
        Uplynulo devět
        měsíců dlouhých.

        Povila Amma
        plavého chlapce,
        bystré měl oči
        jako ostříž;
        vodou ho skropila,
        nazvala sedlákem.
        Plné tělíčko pak
        plenkou ovinula.

        Pěkně rostl,
        prospíval dobře,
        býky krotil,
        hotovil pluhy,
        domy stavěl
        a stodoly s došky,
        robil vozy
        a oral rádlem.

        Domů přivedli
        vládkyni klíčů
        v suknici z koziny
        sedlákovi
        a snachou ji nazvali
        v selském čepci.
        Žili spolu
        spokojeni,
        postel si stlali,
        pole vzdělávali,
        přátele prsteny
        podíleli.

        Pěkně si žili,
        plodili syny,
        Dreng byl jeden
        a druhý Hal,
        další pak Breid,
        Bóndi a Smid,
        Tegn, Bundinskeggi,
        Búi a Boddi,
        Brattskegg a Segg.

        Dcery pak měly
        tato jména:
        Snót, Brúd, Svanni,
        Svarri, Sprakki,
        Fljód, Sprund a Víf,
        Feima, Ristill.
        Odtud se rozmohly
        selské rody.

        Kráčel pak Ríg
        po rovných cestách,
        až dosáh síně
        s dveřmi přivřenými,
        kruh železný visel
        na veřejích.

        Podlaha byla
        postlána slámou,
        u stolu mladí
        seděli manželé,
        Otec a Matka
        si hleděli v oči.

        Laskavý hospodář
        si napínal luk,
        do toulce ukládal
        ostré šípy.
        Mladá žena
        s pletí jak mléko,
        zdobená šperky,
        si hladila šat.

        Na hlavě čepec,
        na hrudi zlato,
        v dlouhé sukni,
        světlé říze,
        s okem zářivým,
        oslnivou lící,
        a šíjí čistší
        než čerstvý sníh.

        Ríg jim dal rád
        dobrou radu,
        sedl si uprostřed
        dlouhé síně
        mezi mladou ženu
        a statného muže.

        Matka mu prostřela
        prázdný stůl
        lněnou přikrývkou
        z vzorované látky,
        přinesla chleba
        z pšeničné mouky
        a pobídla hosta,
        by pojedl darů.

        Postavila na stůl
        stříbrné mísy
        plné slaniny,
        pečených ptáků,
        a zdobené poháry
        s perlivým vínem.
        Pili a mluvili.
        Uplynul den.

        Ríg jim dal rád
        dobrou radu.
        Potom povstal,
        přichystal postel
        a lehl si doprostřed
        na hebké lůžko
        mezi muže
        a mladou ženu.
        Tak tam strávil
        tři noci s nimi.
        Potom šel odtud
        prostřed cesty.
        Uplynulo devět
        měsíců dlouhých.

        Po devíti měsících
        povila matka
        hezkého hocha.
        V hedvábné jej
        plenky ovinula,
        pokropila vodou.
        Jasné dítě
        nazvali jarlem.
        Plavé měl vlasy,
        plné tváře,
        jak ještěrka
        jiskrné oči.

        Vyrůstal jarl
        v jasné síni,
        oštěpem vrhal,
        ohýbal luk,
        ostřil šípy
        cvičil psy v štvaní,
        na koni jezdil,
        kryl se štítem,
        mával mečem,
        útoky mařil,
        závodil v plavání,
        zápasil v boji.

        Z lesa přišel
        Ríg lehkým krokem,
        Ríg lehkým krokem
        s tajemstvým run.
        Své jméno dal chlapci,
        synem ho nazval,
        uvázal ho
        v dědičné jmění,
        v dědičné jmění,
        majetek rodu.

        Odtud se odebral
        temným lesem
        přes zjíněné skály,
        až k síni přijel.
        Uchopil štít,
        napřáhl oštěp,
        koni dal ostruhy,
        ohnal se mečem,
        zdvihl prudký boj,
        pobil nepřátele
        a přisvojil si
        početné kraje.

        Sám osmnáct
        spravoval dvorců,
        štědrý byl ke všem,
        rozdával šperky,
        meče a prsteny,
        plavné koně,
        nešetřil sponami
        ni zlatými náramky.

        Poslové jeli
        po vlhkých cestách,
        až k síni přijeli,
        v níž sídlil Hersi,
        šťastný s dcerou
        štíhlých prstů,
        jemné pleti,
        Ernou jménem.

        Požádali o ni,
        odvezli s sebou,
        oženili jasného
        jarla s Ernou.
        Žili spolu,
        neznali žalu,
        množili rod.
        Míjely roky.

        První Syn přišel,
        potom Chlapec,
        Dítě, Klouče,
        Mladík, Dědic,
        Potomek, Příbuzný
        - ve hry se pustili,
        vrhali kostky,
        v plavání vedli -
        Kníže byl další,
        poslední Král.

        Prospívali
        jarlovi potomci,
        krotili koně,
        vrhali kopí,
        robili šípy,
        zdobili štíty.

        Mladý Král však
        měl znalost run,
        run života
        a run věku,
        doved též chránit
        oddané muže,
        otupit ostří,
        utišit moře.

        Znal hlasy ptáků,
        znal plameny mírnit,
        krotit vlny,
        starosti uklidnit;
        moc a sílu měl
        osmi mužů.

        O runy se sděloval
        s jarlem Rígem,
        vyznal se ve lsti
        víc než jarl;
        pilně se snažil,
        až sám dosáh práva
        zvát se Rígem,
        znalcem run.

        Mladý Král projížděl
        mlázím a hvozdy,
        ostrými šípy
        tišil ptáky
        ...........

        Tu vrána zvolala
        z vysoké větve:
        "Proč, mladý Králi,
        ptáky tišíš?
        Spíše bys měl
        v sedle sedět
        s pádným mečem
        porážet vojsko.

        Dan a Danp mají
        drahé síně,
        vzněšenější úděl,
        než máte vy.
        Ti dobře loď
        dovedou řídit,
        rozdávat ostrou
        čepelí rány
        ...........
        ...........Můj email