Píseň o Hárbardovi


Tór se vrátil ze své cesty na východ a přišel k jednomu zálivu. Na druhé straně zálivu stál převozník s lodí. Tór volal:
 "Kdo je ten podivný pacholek
        na protějším břehu?"

  Hárbard odpověděl:

        "Kdo je ten chvástavý chlap,
        který přes vodu volá?"

      Tór:
        "Převez mě přes záliv,
        potravu dostaneš:
        sledě nesu v koši,
        neznám slastnější jídlo.
        V pokoji jsem pojed,
        než jsem práh překročil,
        sledě a ovesnou kaši.
        Sytý jsem dosud."

   Převozník:
        "Svou snídaní se vychloubáš
        jak výtečným činem.
        Sotva však víš,
        že smutno v tvém domě:
        tvá matka je, myslím, mrtva."

      Tór:
        "Zprávu mi podáváš,
        jež srdcem by pohnula
        každého muže:
        že mi zemřela matka."

   Převozník:
        "Neděláš dojem,
        že tři dvory ti patří.
        Bos tu stojíš
        s žebráckou berlou
        a kus cárů máš místo kalhot."

      Tór:
        "Zaměř s bárkou
        sem ke mně k břehu!
        Či komu patří loď,
        kdo je jejím pánem?"

   Převozník:
        "Hildólf mě požádal,
        abych hlídal převoz,
        rozvážný rek
        z Rádseysundu.
        Zákaz mám převážet
        zloděje, tuláky,
        jen dobré známé smím
        do lodi vzít.
        Pověz své jméno,
        mám-li tě přes sund převézt."

      Tór:
        "Povím ti své jméno,
        ač jsem tu psanec,
        a celý svůj rod:
        jsem Ódinův syn,
        Meiliho bratr
        a Magnův otec,
        temný hromovládce.
        S Tórem tu mluvíš.
        Též však chci zvědět,
        jak tebe zvou."

   Převozník:
        "Hárbard se jmenuji,
        jméno své neskrývám."

        
      Tór:
        "Nač skrývat ti jméno,
        když nemáš nepřátel?"

   Převozník:
        "I kdybych měl,
        před mužem jako ty
        bych život svůj zachránil -
        leč bych byl zasvěcen smrti."

      Tór:
        "Těžko mi připadá
        přes řeku k tobě
        brodem se brodit
        a zmáčet si břicho.
        Odměnil bych se ti,
        ubohý zmetku,
        za sprostou řeč,
        kdybych přes sund se dostal."

   Převozník:
        "Zde na břehu stojím
        a na tebe čekám:
        od doby, co mrtev je Hrungni,
        s tvrdším ses nesetkal mužem."

      Tór:
        "O boji mluvíš,
        v němž jsem se utkal
        s hrdým obrem
        kamenné hlavy.
        A přec jsem ho porazil,
        že mrtev padl.
        Co hezkého však zatím
        vykonals, Hárbarde, ty?"

   Převozník:
        "U Fjölvara jsem pobýval
        pět plných zim
        na ostrově
        Algroen jménem.
        Boj nám byl radostí,
        muže jsme bili,
        o lásku žen se
        ucházeli."

      Tór:
        "A jak se k vám měly
        ty vaše ženy?"

   Převozník:
        "Veselé jsme měli ženy,
        kdyby jen věrné nám byly!
        Chytré jsme měli ženy,
        kdyby se jen chránily lsti!
        Ony však z písku
        provazy pletly
        a z hloubky údolí
        hloubily základy.
        Já jsem však nad ně
        nade všechny vyzrál:
        se všemi sedmi
        sestrami spal jsem,
        rozkoš jsem s nimi
        a radost užíval.
        Co velkého však zatím,
        Tóre, vykonals ty?"

      Tór:
        "Tjaza jsem zabil,
        temného obra;
        Alvaldova syna
        oči jsem hodil
        na jasnou oblohu:
        to jsou znamení
        mých zralých činů,
        hvězdy, na něž všichni
        hledět vždy budou.
        Co hezkého však zatím
        vykonals, Hárbarde, ty?"

   Převozník:
        "Mnoho jsem měl
        milostných pletek
        s ženami upíry,
        které jsem odlákal mužům.
        V Hlébardovi jsem potkal
        hrozného obra:
        kouzelný proutek mi půjčil
        a já ho o rozum obelstil."

      Tór:
        "Zle jsi se odměnil
        za dobrý dar."

   Převozník:
        "Jeden dub získá,
        co druhý pozbyl.
        Každý se sám o sebe starej.
        Co velkého však zatím,
        Tóre, vykonals ty?"

      Tór:
        "Byl jsem na východě,
        bych obří bil plémě,
        upíry ženy,
        když se ubíraly do skal.
        Rod obrů by velký byl,
        všichni kdyby žili:
        lidé by zhynuli
        na této zemi.
        Co hezkého však zatím
        vykonals, Hárbarde, ty?"

   Převozník:
        "Byl jsem na bojišti,
        bitev se zúčastnil,
        krále popouzel,
        klid zbraní rušil.
        Ódin má jarly,
        již v boji padají,
        a Tór jen tlupu otroků."

      Tór:
        "Nerovně bys rozdělil
        roty bojovníků,
        kdybys moc k tomu měl."

   Převozník:
        "Tór má velkou sílu,
        nemá však srdce:
        hrůzou a strachem ses
        v palečnici schoval,
        kýchnout ses bál
        a pustit ducha,
        bys před obrem se
        neprozradil."

      Tór:
        "Hárbarde, sketo,
        hned bych tě skolil,
        kdybych tě, darebo, dosáhl."

   Převozník:
        "Proč mě skolit chceš,
        když příčiny nemáš?
        Co velkého však zatím,
        Tóre, vykonals ty?"

      Tór:
        "Byl jsem na východě,
        břeh jsem tam střežil,
        když mě spatřili
        Svárangovi syni:
        balvany mě napadli,
        nadarmo však:
        první pak přišli
        prosit o mír.
        Co hezkého však zatím
        vykonals, Hárbarde, ty?"

   Převozník:
        "Na východ jsem vyjel,
        s dívkou se veselil,
        vlasy jí hladil
        hebké jak len.
        Objetím mě žádoucí
        žena obdařila."

      Tór:
        "Dobře jsi tam užíval
        darů lásky."

   Převozník:
        "Kdybych byl tehdy měl,
        Tóre, tvou pomoc,
        mohl jsem tu žádoucí
        ženu svou zvát."

      Tór:
        "Pomoc bych ti poskyt,
        kdybys byl požádal."

   Převozník:
        "Zda věřit možno
        kladiva vládci?"

      Tór:
        "Nekoušu paty
        jak na jaře krpce."

   Převozník:
        "Co velkého však zatím,
        Tóre, vykonals ty?"

      Tór:
        "Nevěsty berserků
        na Hlésey jsem pobil.
        Mnoho zla tropily,
        rozum mužům mátly."

   Převozník:
        "Hanba ti, Tóre,
        že haníš ženy."

      Tór:
        "Vlčice to byly,
        ne vábné ženy.
        Loď mou mi rozbily,
        lanem připoutanou,
        kyji mi hrozily,
        zahnaly Tjálfa.
        Co hezkého však zatím
        vykonals, Hárbarde, ty?"

   Převozník:
        "Byl jsem ve vojsku,
        které sem vtrhlo
        s vlající vlajkou,
        s krvavým kopím."


      Tór:
        "Chceš říci, žes přitáhl,
        bys zhoubu nám připravil!"

   Převozník:
        "Pokutu ti zaplatím
        prstenem zlatým,
        jak usoudí soudci,
        kteří chtějí náš smír."

      Tór:
        "Odkud jsi vzal
        ta výsměšná slova,
        nad něž výsměšnější
        jsem nikdy neslyšel?"

   Převozník:
        "Mám je od mužů
        starých mravů,
        jež v slujích bydlí
        širého světa."

      Tór:
        "Hezká jména
        hrobům dáváš,
        když je zveš slujemi
        širého světa."

   Převozník:
        "Tak právě smýšlím
        o takových věcech."

      Tór:
        "Krutý tě stihne trest
        za tvé kroucené řeči,
        přes vodu-li se přebrodím.
        Myslím, že budeš výt
        hůře než vlk,
        až kladiva údery ucítíš."

   Převozník:
        "Sif tě podvádí,
        pospíchej domů
        a ukaž své hrdinství,
        halasný reku!"

      Tór:
        "Zlolajně mluvíš,
        bys k zlosti mě popudil;
        zbabělče bídný,
        bezmeznou mluvíš lež."

   Převozník:
        "Jen pravdu mluvím:
        pozdě přijdeš domů.
        A byl bys již daleko, Tóre,
        kdybys změnit svou dovedl tvář."

      Tór:
        "Hárbarde, sketo,
        schválně jsi mě zdržel."

   Převozník:
        "Tušení jsem neměl,
        že by Tórovi cestu moh
        převozník pomást."

      Tór:
        "Poslechni, co ti teď povím:
        připluj sem s loďkou
        a převez Magnova otce.
        Skončeme spor!"

   Převozník:
        "Vrať se do přívozu!
        Marně na převoz čekáš!"

      Tór:
        "Pověz mi cestu,
        když převézt mě nechceš."

   Převozník:
        "Krátké je přeplutí,
        dlouhá však cesta:
        kousek máš ke kmeni,
        kousek ke kameni,
        pak se dej nalevo,
        až lidí zem uzříš.
        Tam Fjörgyn potká
        Tóra, svého syna,
        cestu mu ukáže
        v Ódinův kraj."


      Tór:
        "Zdalipak ještě dnes
        dostat se tam mohu?"

   Převozník:
        "S námahou velkou
        při východu slunce,
        však rázným krokem
        po rozbředlé cestě."

      Tór:
        "Skončeme rozmluvu,
        když rozmíšku jen hledáš!
        Však uvidíš,
        jak se ti odměním,
        až se podruhé potkáme."

   Převozník:
        "Nech holedbání
        a hleď už zmizet!"Můj email