Píseň o Alvísovi

      Alvís:
       "Pro svou nevěstu
        jsem si přišel,
        ať lavice mi polštáři prostře.
        Příliš že nakvap mám
        si myslí snad přátelé.
        Klid mi však bude doma dopřán."

     Tór:
       "Cos to za mládence?
        Jak z vosku máš nos.
        Byl jsi snad mezi mrtvými v noci?
        Obrům se podobáš
        úplně postavou,
        pro nevěstu ses nenarodil."

      Alvís:
       "Alvís se jmenuji,
        pod zemí bydlím,
        mé sídlo je v skále.
        Dlouhou vážím cestu
        k vládci vozu:
        slib nikdo by rušit neměl."

     Tór:
       "Já jej poruším,
        neb otci patří
        nad nevěstou největší moc.
        Nebyl jsem doma,
        když slib ti dali.
        Beze mne je liché slovo bohů."

      Alvís:
       "Kdo je ten rek,
        jenž chce rozhodovat
        o životě nejhezčí z žen?
        Mezi pobudy jen
        jistě patříš.
        Která poběhlice tě povila?"

     Tór:
       "Vingtór se jmenuji,
        svět všechen jsem viděl,
        syn jsem Sidgranův.
        Proti mé vůli jen
        vzít si ji můžeš,
        svolení ode mne nedosáhneš."

      Alvís:
       "S tvým souhlasem chci ji
        pro sebe získat,
        slib sňatku mi dej!
        Má touha je bez míry,
        musím ji mít,
        nad sníh jasnější nevěstu."

     Tór:
       "Dívčí lásky ti
        dopřát chci,
        moudrý můj hoste,
        po pravdě-li mi
        ze všech světů povíš,
        co vědět je má vůle.

       Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak zem se jmenuje,
        zahrada lidí,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Zemí ji zvou lidé,
        Ásové zahradou
        a mocní Vanové valem;
        obři oborou,
        Álfové nivou
        a bohové rosnou rolí."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak nebe se jmenuje,
        jež nad námi pne se,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Nebem je zvou lidé,
        bohové oblohou,
        a Vanové tkáčem větru;
        azurem obři,
        Álfové klenbou
        a trpaslíci třpytnou síní."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak měsíc se jmenuje
        mezi jasnými hvězdami
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Měsícem u lidí sluje,
        u bohů lunou,
        v podsvětí poutníkem,
        obrům je svítilnou,
        světlem trpaslíkům
        a Álfům měřičem času."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak slunce se jmenuje
        nad syny lidí
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Sluncem u lidí,
        u bohů lucernou sluje,
        v podsvětí pochodní světlou,
        plamenem u obrů,
        u Álfů kolem
        a věčným u Ásů ohněm."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak mraky se jmenují
        s mocnými bouřemi
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Mraky u lidí,
        u bohů matkou bouře,
        u Vanů větrů hrou slují,
        u obrů oblaky,
        u Álfů prameny mlh,
        a v podsvětí přilbami přírody."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak vítr se jmenuje,
        který z hor věje,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Vítr u lidí,
        u bohů vánek
        a vichr u věčných Vanů;
        u obrů fukýř,
        u Álfů bouře
        a v podsvětí pláč meluziny."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak ticho se jmenuje,
        které ve vzduchu tane,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Ticho u lidí,
        u bohů klid,
        bezvětří u věčných Vanů;
        u obrů dusno,
        u Álfů mír
        a v podsvětí příjmený pokoj."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak moře se jmenuje,
        po němž muži plují,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Mořem u lidí,
        u bohů hladinou,
        vlnami u věčných Vanů;
        u obrů domovem úhořů,
        u Álfů vodou
        a širokým v podsvětí proudem."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak oheň sluje,
        jenž pro lidi plane,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Oheň u lidí,
        u Ásů plamen,
        vedro u věčných Vanů;
        u obrů žeh,
        u Álfů žár
        a v podsvětí požírač větví."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak les se jmenuje,
        jenž pro lidi roste,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Les u lidí,
        u Vanů hvozd,
        u Ásů hříva hor;
        křoví u obrů,
        u Álfů houští
        a stromový v podsvětí porost."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak se jmenuje
        Nörviho dcera
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Noc u lidí,
        u Ásů mlha,
        a závoj u věčných Vanů;
        u obrů oddech,
        u Álfů tma
        a v podsvětí pramen snů."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak setba se jmenuje,
        již sejí lidé,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Setba u lidí,
        u Ásů zrno
        a výmlat u věčných Vanů;
        u obrů osivo,
        osení u Álfů
        a v podsvětí bohatství pole."

     Tór:
       "Řekni mi, Alvísi,
        jenž osudy znáš
        jistě všech věcí,
        jak nápoj se jmenuje,
        jejž lidé pijí,
        u rodů v různých říších?"

      Alvís:
       "Pivo u lidí,
        u Ásů úlitba
        a víno u věčných Vanů;
        u obrů chmel,
        u Álfů doušek
        a v podsvětí příjemné opojení.

     Tór:
       "Tak mnoho moudrosti
        z úst jednoho muže
        jsem nikdy neslyšel.
        Velkou lstí, skřítku, však
        jsem tě přelstil:
        příchod tě překvapil dne,
        slunce v síň svítí!"Můj email