Baldrovy sny
        Na sněm se všichni
        Ásové sešli,
        bohyně všechny
        běžely v radu.
        Vědět chtěli
        vládcové mocní,
        proč Baldrovi se zdály
        bolestné sny.

        Tu vstal Ódin,
        otec rodů,
        Sleipna ihned
        osedlal sedlem,
        a na cestu se vydal
        do Niflhelu.
        Tu psisko spatřil
        z podsvětí běžet.

        Pes měl prsa
        pokryta krví,
        na otce kouzel
        otvíral tlamu.
        Dále jel Ódin
        - duněla cesta -
        až vysokého dosáh
        Heljina domu.

        Vyjel Ódin
        před východní bránu,
        kde, dobře věděl,
        byl věštkyně hrob.
        Jal se pak pěti
        kouzelné zpěvy,
        až mrtvá povstala
        a promluvila:

        "Kdo je ten muž,
        neznámý mně,
        který mne nutí
        k námaze cesty?
        Vítr mě ožehl,
        ošlehal déšť,
        mrtvá pod ranní
        jsem ležela rosou."

      Ódin:
        "Vegtam se jmenuji,
        jsem Valtamův syn,
        z podsvětí chci zvěsti
        za zvěsti ze světa:
        pro koho chystají
        s prsteny lavice,
        pro koho je podlaha
        poseta zlatem?"

     Vědma:
        "Pro Baldra tu stojí
        sladké medoviny
        poháry plné,
        přikryté štítem.
        Strast hroznou tuší
        synové Ásů.
        Nerada jsem mluvila -
        nyní už mlčím."

      Ódin:
        "Nemlč, věštkyně,
        ptát se nepřestanu,
        dokud mi plnou
        nepovíš pravdu,
        kdo Baldrovi
        bude vrahem,
        o život oloupí
        Ódinova syna?"

     Vědma:
        "Höd přinese
        pověstnou haluz.
        On právě bude
        Baldrovi vrahem,
        o život oloupí
        Ódinova syna.
        Nerada jsem mluvila -
        nyní už mlčím."

      Ódin:
        "Nemlč věštkyně!
        Ptát se nepřestanu,
        dokud mi plnou
        nepovíš pravdu:
        zda Baldrův vrah
        v boji padne,
        kdo Hödův zločin
        hranicí pomstí?"

     Vědma:
        "Rind Vála povije
        v západní síni;
        ten Baldrova
        ubije vraha,
        Ódinův syn,
        sotva noc starý.
        Mýt ruce si nebude,
        ni hlavu česat,
        dokud na hranici neskončí
        nepřítel Baldrův.
        Nerada jsem mluvila -
        nyní už mlčím."

      Ódin:
        "Nemlč, věštkyně!
        Ptát se nepřestanu,
        dokud mi plnou
        nepovíš pravdu:
        které to ženy
        tak mrtvého želí,
        že s krku vrhají
        krajkoví k nebi?"

     Vědma:
        "Nejsi Vegtam,
        jak jsem věřila,
        a Ódin sám jsi,
        otec rodů."

      Ódin:
        "Nejsi vědma,
        věštkyně nejsi,
        a spíše tří jsi
        tursů matka."

     Vědma:
        "Jeď domů, Ódine,
        a těš se z úspěchu!
        Mě nenavštíví
        teď nikdo z mužů,
        leč až z pout lstivý
        unikne Loki
        a strašné moci
        strhnou svět v zkázu." 


Můj email