Píseň o Trymovi

        Vztek schvátil Vingtóra,
        když se vzbudil
        a kladivo nikde
        kol sebe neměl.
        Zatřásl vousem,
        potřásl vlasy,
        marně se Jördin syn
        rozhlížel síní.

        Tato pak první
        pronesl slova:
        "Poslouchej, Loki,
        co ti teď pravím,
        co nikdo neví
        na celé zemi,
        ni nahoře na nebi:
        Ásovi ukradli mlat."

        V bílý hrad vešli
        bohyně Freye
        a Tór první
        pronesl slova:
        "Půjčíš mi, Freyo,
        své šaty z peří,
        bych zpět moh získat
        svůj mocný mlat?"

      Freya:
        "Dala bych ti jej,
        byť ze zlata byl,
        a stejně ráda,
        kdyby byl ze stříbra."

        Perutě radostně
        rozpřáhl Loki,
        přeletěl rychle
        příbytky Ásů
        a snesl se dolů
        k domovu obrů.

        Trym seděl na skále,
        tursů vládce,
        pro své psy obojky
        ze zlata pletl
        a hřívu česal
        svým bujným hřebcům.

      Trym:
        "Co je s Ásy!
        Co je s Álfy?
        Proč jsi sem zavítal
        k synům obrů?"

      Loki:
        "Zle je s Ásy!
        Zle je s Álfy!
        Myslím, žes ukryl
        Hlórridův mlat!"

      Trym:
        "Hlórridův mocný
        mlat jsem ukryl
        osm stop hluboko
        pod zemí obrů.
        Ten už nikdo
        nikdy nedostane,
        nedá-li mi za ženu
        žádoucí Freyu."

        Perutě radostně
        rozpřáhl Loki,
        přeletěl rychle
        příbytky obrů
        a snes se dolů
        k domovu Ásů.

        Před síní bohů
        s Tórem se setkal,
        jenž první tato
        pronesl slova:

        "Je úspěch roven
        úsilí tvému?
        Vypravuje věrně,
        dokud jsi ve vzduchu!
        Slova unikají
        sedícímu
        a lží se chlubívá,
        kdo vleže si hoví."

      Loki:
        "Úspěch mám opravdu
        ze svého úsilí:
        Trym má tvůj mlat,
        vládce tursů;
        ten nikdo nikdy už
        nedostane,
        leč dá-li mu za ženu
        žádoucí Freyu."

        Hned se vydali
        vyhledat Freyu
        a Tór první
        pronesl slova:
        "Obleč se, Freyo,
        v nevěsty úbor
        a pojeď se mnou
        k palácům obrů!"

        Vztek popad Freyu,
        vzkypěla zlostí,
        až se otřásly
        síně Ásů,
        ve dví pukl
        Brísingů prsten.

     Freya:
        "Právem mě budou zvát
        posedlou po mužích,
        pojedu-li s tebou
        v plaáce obrů."

        Ihned se sešli
        Ásové na sněm,
        a všechny bohyně
        bez výjimky.
        Rokovali,
        hledali radu,
        jak Hlórridův mlat
        mocným vzít obrům.

        Tu jasný Heimdall
        pevným řek hlasem
        - jak všichni Vanové
        v budoucnost viděl -:
        "Odějme Tóra
        v nevěsty úbor!
        Na rámě mu dejme
        náramek Brísingů,
        ať na něm zvoní
        ze zlata klíče
        a ženské sukně mu
        spadají k lýtkům,
        na prsa mu zavěsme
        pestré kameny
        a zlatým čepcem mu
        očepme hlavu!"

        Tu Tór se ozval,
        odvážný Ás:
        "Babou mě budou
        bohové zvát,
        nechám-li si navléci
        nevěsty úbor."

        Loki však pravil,
        Laufeyjin syn:
        "Přestaň, Tóre,
        s prázdnými slovy!
        Ihned se obrové
        v hrad Ásů vrhnou,
        z jich moci-li nevyrveš
        svůj mocný mlat."

        Oděli Tóra
        v nevěsty úbor,
        na rámě mu dali
        náramek Brísingů,
        kol boků připjali
        ze zlata klíče
        a suknici ženskou,
        jež spadala k lýtkům,
        prsa ozdobili
        pestrými kameny
        a zlatým čepcem
        očepili hlavu.

        Tu pravil Loki,
        Laufeyjin syn:
        "Služebné děvče ti
        dělat budu,
        pojedu s tebou
        do říše tursů."

        Hned byli kozli
        přihnáni domů.
        V postroj zapřaženi
        pádili rychle.
        Zem plála plameny,
        pukaly hory.
        Ódinův syn jel
        do říše obrů.

        Tu pravil Trym,
        vládce tursů:
        "Vstaňte, obři,
        upravte sídla!
        Vedou mi za ženu
        žádoucí Freyu,
        Njördovu dceru
        z Nóatúnu.

        K radosti mé se tu
        krávy pasou
        se zlatými rohy
        a černí býci.
        Mám mnoho pokladů
        i šperků množství,
        jedině Freya mi
        ještě chybí."

        Když k večeru se
        všichni sešli
        a před obry stálo
        opojné pivo,
        Tór sám jednoho
        býka snědl,
        spolykal ženám
        kdejakou sladkost.
        Sifjin muž vypil
        tři sudy piva.

        Tu pravil Trym
        vládce tursů:
        "Nikdy jsem neviděl
        statnější nevěstu,
        tak chtivou jídla
        a nápoje z chmelu,
        tučného masa
        sladké medoviny!"

        Chytrá služebná
        seděla u stolu
        hledajíc odpověď
        na obrova slova:
        "Osm nocí
        nejedla nevěsta,
        tolik po objetí
        toužila obra!"

        Pozdvihl nápoj
        polibků chtivý,
        však daleko uskočil
        dozadu v síni.
        "Proč uhrančivé jsou
        Freyiny oči?
        Z jejího pohledu
        oheň plane."

        Chytrá služebná
        seděla u stolu,
        hledajíc odpověď
        na obrova slova:
        "Osm nocí
        nespala nevěsta,
        tolik po objetí
        toužila obra."

        Dovnitř vešla
        Trymova sestra,
        náramek žádala
        na nevěstě:
        "Sejmi s ruky
        rudý prsten,
        chceš-li mou lásku mít
        a moji přízeň."

        Tu pravil Trym,
        tursů vládce:
        "Přineste Mjölln,
        posvěťte nevěstu,
        položte v klín
        kladivo děvě,
        spojte nás oba
        Váriným slibem!"

        Srdce se Hlórridu
        zasmálo v hrudi,
        když opět svůj mocný
        spatřil mlat.
        Trym první padl,
        tursů vládce.
        Ochromen byl
        všechen rod obrů.

        Mrtvá se skácela
        obrova sestra,
        jež na nevěstě
        náramek chtěla.
        Místo prstenu
        pádnou ránu
        kladivem dostala
        tursova dcera.

        Tak mlat zpět získal
        Ódinův syn.   


Můj email